PRIVACY STATEMENT
Bond Development verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom wij dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@woneninambachtshof.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Om jou als bezoeker/gebruiker van onze website(s) een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens. Daarbij nemen wij privacy serieus en doen wij er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?
Bond Development is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die wij in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.
• Bezoekers van onze website en socialmediakanalen.
• Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
• Kopers van woningen.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken wij alleen persoonsgegevens als wij voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:
• Wij beschikken over jouw toestemming.
• Wij gaan samen een overeenkomst aan.
• Wij hebben een gerechtvaardigd belang.
• Wij moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerken wij jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten.

Je mag:
• jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
• jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
• jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
• bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
• bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
• jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
• een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
• een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
• een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

Een overzicht van je persoonsgegevens kun je opvragen via info@woneninambachtshof.nl. Voordat wij het overzicht toesturen, willen wij altijd eerst je identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met Bond Development bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens en met welk doel?

Website
Op onze website vind je informatie over de woningen. Wij meten het gebruik van onze website, zodat wij deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. Wij verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in opties voor de woningen waarvoor de meeste belangstelling is.

Nieuwsbrieven
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken wij je e-mailadres om nieuwsbrieven over de woningen en het project toe te sturen. Wij meten het gebruik van deze website. Zo krijgen wij inzicht in woonwensen en kunnen wij onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat wij gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze website. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Chat, e-mail en telefoon
Contact via e-mail, webformulieren en telefoon slaan wij op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen wij je snel van dienst zijn.

Toewijzingsproces
Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat wij aanvullende gegevens opvragen, zoals een loonstrook of jaaropgave. Dit geeft ons extra zekerheid dat je de woning kunt financieren.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten wij gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen wij er meer mee doen, dan zullen wij je eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan wij om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?
Soms schakelen wij derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan callcenters, chatservices of drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. Wij werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen wij bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die je met Bond Development hebt.

• Heb je je bij ons aangemeld als geïnteresseerde of belangstellende? Of heb je een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gekocht? Dan bewaren wij jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat het project waarvoor jij je hebt ingeschreven is afgerond. Wij gebruiken de gegevens om analyses te maken en hiervan te leren voor volgende projecten.
• Heb je financiële gegevens met ons gedeeld? Deze gegevens verwijderen wij drie maanden na het al dan niet toewijzen van de woning.

Gegevensbeveiliging
Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kun je terecht met vragen?
Heb je een vraag of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@woneninambachtshof.nl. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.